Nieuwsbrief februari

Studiedagen 

Ik werd gewezen op een foutieve datum in de kwiebagenda betreffende de studiedagen. Dit is inmiddels aangepast. De studiedagen zoals eerder aangekondigd in de nieuwsbrief kloppen. Tot de zomervakantie betreft het de volgende studiedagen: 

Vrijdag 18 februari

Maandag 21 maart

Woensdag 25 mei

Dinsdag 28 juni

De leerlingen zijn op deze dag vrij van school. 

 

Carnaval

Op donderdag 17 februari vieren wij Carnaval. Wij zullen dit feest, net zoals vorig jaar, per groep in de speelzaal en met de eigen groep in de klas vieren. De kinderen kunnen elkaar zien optreden via een livestream op het digibord. 

 

Ook dit jaar organiseren we een “Titus got talent” show. De groepen 4 t/m 8 mogen ieder één optreden verzorgen. Het is de bedoeling dat de kinderen dit thuis gaan oefenen. Denk bijvoorbeeld aan een dans- of playbackact, het bespelen van een muziekinstrument, acrobatiek, een clownsact, goochelen etc. De kinderen kunnen zich t/m donderdag 10 februari opgeven om mee te doen aan de voorrondes. In de klas hangt een lijst voor opgave. De voorrondes zullen dit jaar allemaal plaatsvinden op vrijdag 11 februari. De gekozen muziek moet terug te vinden zijn op Spotify. 

 

Het is de bedoeling dat de kinderen verkleed naar school komen op donderdag 17 februari! 

Gelieve geen serpentine, confetti en spuitbussen meebrengen naar school!!!

 

Omdat het een feestdag is zorgt de OC voor iets te eten en te drinken. U hoeft uw kind dus geen tussendoortje mee te geven voor de ochtendpauze. De kinderen moeten wel zelf hun lunch meenemen voor tussen de middag. 

 

Privacy en toestemming

Tot op heden gaf u via een toestemmingsformulier of bij inschrijving op het inschrijfformulier uw keuze aan betreffende het delen van beeldmateriaal van uw kind. 

Vanaf nu zullen de toestemmingsverklaringen digitaal gaan. Via de Kwieb-app ontvangt u binnenkort een verzoek om binnen een aantal categorieën een toestemmingsverklaring in te vullen over uw kind(eren). Als u in de loop van de tijd iets wilt wijzigen kunt u dit in de Kwieb-app doen. Dit zorgt er voor dat wij te allen tijde kunnen zien wat u over uw kind heeft ingevuld en we altijd beschikken over actuele gegevens. 

 

Beslisboom Corona

In de bijlage de laatste update van de beslisboom versie 31 januari. Belangrijkste wijziging:

Kinderen van 0 - 18 jaar hoeven niet in quarantaine als zij een huisgenoot (categorie 1) van nauw contact (categorie 2) zijn van iemand die positief getest is op Covid-19 én zij geen klachten hebben . Voor deze kinderen geldt wel het advies om geen contact te hebben met kwetsbare personen gedurende 10 dagen zijn geweest met een besmet persoon.

 

Jarigen in februari

Zie foto in de header.

 

Gymleerkracht

Juf Kim gymleerkracht op de donderdag vanuit Sportservice is per 1 februari gestopt omdat zij gaat starten met de Pabo. Helaas kon Sportservice op dit moment geen vakdocent gym leveren. Wij hebben via bureau invaldocent een tijdelijke oplossing gevonden met Stijn Griffioen. Stijn is voetbaltrainer en zit op de pabo.  

 

newsletter newsletter
Screenshot 2022-02-08 09.03.57 Screenshot 2022-02-08 09.03.57