Aanvullende maatregelen bij heropenen school op 8 februari

Beste ouders en verzorgers,

 

Bijgaand op basis van de vastgestelde protocollen en maatregelen door de rijksoverheid, de PO-raad en stichting Sarkon de uitwerking van de maatregelen voor onze school vanaf maandag 8 februari. Verzoek aan iedereen om deze goed door te lezen en je verantwoordelijkheid te nemen bij de naleving hiervan. We hopen dat we op deze wijze uitval van medewerkers en quarantaine van hele groepen zoveel mogelijk kunnen beperken en liefst kunnen voorkomen. 

 

Helaas hebben we moeten besluiten om het Carnaval vrijdag 12 februari af te lassen. We zijn voornemens om als de maatregelen het toestaan om richting de zomer een zomerCarnaval te organiseren. Vrijdag 12 februari mogen kinderen die dat leuk vinden verkleed naar school komen. De dag wordt ingevuld als een normale lesdag

 

De studiedag van 19 februari blijft gewoon staan. Sarkonbreed is besloten om niet te gaan schuiven met de studiedagen. 

 

Verzoek aan alle leerlingen die een device van school geleend hebben. Deze schoon en inclusief oplaadkabel maandag weer mee terug naar school te nemen. 

 

Van diverse kanten komen er berichten binnen over mogelijke maatregelen naar aanleiding van het winters weer dat verwacht wordt dit weekend. Vooralsnog zijn er geen waarschuwingen afgegeven door het knmi en is de verwachting voor Middenmeer 5-7 centimeter sneeuwval op zondag en 2 centimer erbij op de maandag. De temperatuur zal overdag rond de -4 liggen. Ik voorzie hierin op dit moment geen problemen en verwacht dat we maandag gewoon open kunnen. 

 

Ventileren van de lokalen met buitenlucht is van belang om de lucht te verversen. Daarom wel het advies om uw kind(eren) komende week goed aan te kleden (laagjes). 

 

Ik wens iedereen een fijn weekend toe met veel sneeuwpret!

 

Met vriendelijke groet,

Irene Loonstra

 

corona corona