Update over Corona maatregelen

Beste ouders/verzorgers,

 

Hierbij sturen wij u een update over COVID-19 op de basisschool.  

 

Wel of niet thuisblijven bij klachten?
De regels hiervoor zijn bijgesteld. Voor alle kinderen van 0 t/m groep 8 gelden nu dezelfde afspraken. Ze mogen wel naar school bij verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn). Ze mogen niet naar school bij koorts, benauwdheid of duidelijke hoestklachten. Boink, AJN en RIVM hebben de nieuwste regels op een rijtje gezet in hun beslisboom. Medewerkers moeten bij milde klachten altijd thuisblijven. De nieuwe beslisboom vindt u in de bijlage. 

 

Testen
Een kind van 0 t/m groep 8 hoeft niet getest te worden bij verkoudheidsklachten. Reden om een kind wél te laten testen zijn:

-          Als het kind ernstig ziek is. Het kind moet dan naar de huisarts(enpost).

-          Als het kind in contact is geweest met iemand die positief is getest op COVID-19, zeker wanneer het om een huisgenoot of een nauw contact gaat.

-          Als het kind of een huisgenoot van het kind in een risicogroep valt.

De redenen voor een test staan ook in een apart kader op de bovengenoemde beslisboom. Ouders kunnen hun kind telefonisch aanmelden voor een test bij GGD Hollands Noorden via 088-01 00 562. 

Kijk voor meer informatie over het thuisblijven en testen van kinderen op de site van het RIVM.

 

Ventilatiesysteem

Naar aanleiding van het verzoek vanuit PO-raad / LCVS, heeft vanuit het bestuurskantoor de afgelopen periode een inventarisatie plaatsgevonden naar de in de scholen aanwezige ventilatiesystemen. Zie bijgaande brief namens stichting Sarkon. 

 

Met vriendelijke groet,

Irene Loonstra

 

update update