Brief Sarkon, maatregelen Covid-19 na de zomervakantie

Beste ouders en verzorgers,

De laatste vakantiedagen zijn aangebroken. Wij hopen dat u en uw kinderen een fijne vakantie hebben (gehad) en weer uitgerust zijn voor het nieuwe schooljaar. Op school zijn de voorbereidingen in volle gang en het team heeft er zin in om er samen een mooi jaar van te maken. Woensdag ontvangen wij alle kinderen graag weer op school!

In de bijlage ontvangt u een brief namens het bestuur van stichting Sarkon betreffende de maatregelen rondom Covid-19 na de zomervakantie en als extra bijlagen de beslisbomen (standaard vragenlijst) waarnaar verwezen wordt.

Uiterlijk dinsdag ontvangt u van ons de schoolspecifieke uitwerking van de maatregelen zoals u dat van ons inmiddels gewend bent. Als aanvulling op de brief blijft het brengen en halen van kinderen bij ons op school zoals voor de vakantie: Dus de kleuters mogen wel op het plein tot de zandbak worden gebracht.

Met vriendelijke groet,
Irene Loonstra

update update